Posts Tagged ‘sohbetizm’

Saf Bir Aşklaz O ÇetİZM

Nisan 29, 2011

Küçükizm Sırlar”ınizm Heves’iizm Dilaraizm Öztunç,izm oyuncuizm olarakizm iyiizm birizm kariyerizm yapmakizm içinizm durupizm dinlenmedenizm çalışıyor.

izm 2008izm Eliteizm Modelizm Lookizm üçüncüsüizm Öztunç,izm oyunculukizm eğitimiizm aldığıizm okuluizm ileizm diziizm setiizm veizm tiyatroizm salonuizm arasındaizm mekikizm dokuyor.izm Amaizm hedefeizm kitlendiğiizm içinizm buizm tempodanizm hiçizm deizm şikayetçiizm değil:izm “Benimkiizm tatlıizm birizm yorgunluk.izm Birizm hedefimizm varizm veizm oizm hedefeizm ulaşmakizm içinizm çokizm çabaizm harcamamizm gerektiğininizm farkındayım.”

Heves’inizm Çet’eizm karşıizm olanizm aşkınıizm nasılizm anlatabilirsin?
-izm Heves,izm Ayşegül’ünizm aşırıizm özgüvenindenizm dolayıizm kendiniizm pekizm gösteremeyenizm birizm karakter…izm Buizm noktada,izm kimsedenizm görmediğiizm yakınlığıizm Çet’tenizm görmesi,izm Heves’inizm kafasınıizm karıştırıyor.izm Tabiiizm birizm deizm işinizm Ayşegülizm boyutuizm var.izm Çet,izm Ayşegül’ünizm enizm hassasizm noktası…izm Veizm oizm ikisininizm arasındaizm kalmakizm Hevesizm açısındanizm gerçektenizm çokizm zor.
Neizm dersin,izm Çetizm içinizm Ayşegül’leizm karşıizm karşıyaizm kalmayıizm gözeizm alabilirizm miizm Heves?
-izm Heves,izm yaşamakizm istediğiizm herizm şeyiizm yaşayanizm Ayşegül’eizm oizm kadarizm özeniyorizm ki,izm onunizm beğendiğiizm adamizm daizm birizm bakımaizm Hevesizm içinizm kazanılmasıizm gerekenizm birizm yarış.izm Amaizm Ayşegül’ünizm kendineizm güveniizm Heves’iizm korkutuyor.izm Çünküizm o,izm kendisiniizm sadeceizm Ayşegül’ünizm yanındaykenizm güçlüizm veizm güvendeizm hissediyor.izm Çetizm yüzündenizm Ayşegül’leizm karşıizm karşıyaizm gelmek,izm işteizm buizm nedenleizm Hevesizm içinizm sonizm dereceizm riskliizm birizm durum.
İnsanlarizm Heves’inizm enizm çokizm hangiizm özellikleriniizm seviyor?
-izm Heves’inizm saflığınaizm veizm patavatsızlığınaizm bayılıyorlar.izm Birizm deizm kimseizm düşündükleriniizm açıkçaizm dileizm getiremezken,izm onunizm umursamazcaizm içindenizm geldiğiizm gibiizm davranmasınıizm seviyorlar.
HEVES’Eizm KENDİizm GİBİ
ŞAFizm BİRizm AŞIKizm LAZIM
Hevesizm önümüzdekiizm bölümlerdeizm izleyiciyiizm şaşırtacakizm birizm aşkizm yaşayabilirizm mi?
-izm İnanınizm bunuizm benizm deizm bilmiyorum.izm Amaizm benceizm Heves’eizm kendisiizm gibiizm safizm birizm aşk,izm safizm birizm aşıkizm lazım…
Pekiizm Hevesizm içinizm Ceylaizm mıizm dahaizm önemliizm Ayşegülizm mü?
-izm Heves,izm Ayşegül’üizm kıskanıyorizm amaizm gücünüizm seviyor.izm Ceylaizm iseizm onunizm içinizm dahaizm başka,izm dahaizm arkadaş.izm Kendiniizm Ceyla’yaizm dahaizm yakınizm hissediyor.
Seninleizm Hevesizm arasındaizm herhangiizm birizm benzerlikizm varizm mı?
-izm Yok,izm aksineizm bendeizm varizm olmayanizm neredeyseizm herizm şeyizm Heves’teizm var.izm Benizm oizm özelliklereizm sahipizm olmasamizm daizm Heves’teizm bunlarıizm canlandırmaklaizm yükümlüyümizm ama…izm Aramızdaizm böyleizm birizm sorumlulukizm bağıizm var.
DEMODEizm ŞEYLERizm DAHA
ÇOKizm HOŞUMAizm GİDİYOR
2008izm Eliteizm Modelizm Look’taizm üçüncüizm olmuştun.izm Yaniizm modelizm olarakizm daizm rahatlıklaizm kariyerizm yapabilirsin.izm Pekiizm modellikizm miizm oyunculukizm muizm deseler,izm hangisiniizm tercihizm edersin?
-izm İkisiizm deizm yapmaktanizm zevkizm aldığımizm işler,izm birizm tercihizm meselesiizm halineizm getirmemeyeizm özenizm gösteriyorum.
Pekiizm seninizm modaylaizm aranizm nasıl?izm Takipizm ediyorizm musun?
-izm Benizm modayıizm çokizm seven,izm ancakizm sadeceizm gözümleizm takipizm edenizm biriyim!izm Modayaizm uygunizm giyinmekizm beniizm sıradanlaştırıyor,izm çünküizm zıtlıklarıizm seviyorum.izm Modaizm olmayanıizm giymek,izm enteresanizm şekillereizm bürünmekizm hoşumaizm gidiyor.izm Hayaliniizm kuruyorum,izm çiziyorum,izm kumaşlarıizm alıyorum,izm diktiriyorumizm veizm kendiizm yarattığımizm kıyafetleriizm giyiyorum.izm Buizm beniizm dahaizm çokizm mutluizm ediyor.
Çoğuizm gençizm kızizm artıkizm “Küçükizm Sırlar”ınizm kahramanlarıizm gibiizm giyinmeyeizm gayretizm ediyor.izm Oizm konudaizm neizm diyeceksin?
-izm Evet,izm kıyafetlerimizeizm ilgiizm çokizm büyük.izm “Küçükizm Sırlar”izm diziizm olmasınınizm yanındaizm birizm modaizm veizm insanlarizm buizm modayıizm çokizm sevdi…izm Yoldaizm karşılaştığımizm hemenizm herizm gençizm kız,izm çekimlerdeizm giydiklerimiizm neredenizm bulabilecekleriniizm soruyor.izm Hattaizm banaizm giydirilenizm kostümleriizm gelipizm settenizm satınizm almakizm isteyenlerleizm bileizm karşılaştım.izm Sonundaizm buizm konuylaizm ilgiliizm webizm sayfamızaizm birizm bölümizm eklendi.izm İzleyicilerimizizm hangiizm kıyafetinizm neredenizm alınabileceğiniizm webizm sayfamızdanizm öğrenebiliyor.
HEDEFEizm ULAŞMAKizm İÇİN
ÇOKizm ÇALIŞMAMizm GEREK
Eğitiminizm hâlâizm devamizm ediyor.izm Okulizm ileizm diziizm çekimleriniizm birizm aradaizm götürmekizm yorucuizm olmuyorizm mu?
-izm Evet,izm Maltepeizm Üniversitesi’ndeizm bursluizm olarakizm oyunculukizm okuyorum.izm “Küçükizm Sırlar”ınizm çekimlerininizm yanıizm sıraizm tiyatroizm oyunlarınınizm provalarınaizm daizm gidiyorum.izm Amaizm benimkiizm tatlıizm birizm yorgunluk.izm Başarılıizm birizm projede,izm sevdiğimizm işiizm yapıyorum.izm Oyunculuğumuizm geliştirmekizm adınaizm daizm okulaizm veizm tiyatroizm devamizm ediyorum.izm Birizm hedefimizm var,izm oizm hedefeizm ulaşmakizm içinizm çokizm çabaizm harcamamizm gerektiğininizm farkındayım.
Okulizm veizm setizm dışındaizm nelerizm yapıyorsunizm peki?
-izm Oizm koşturmadanizm sonraizm doğalizm olarakizm evdeizm olmayı,izm uyumayıizm veizm kitapizm okumayıizm tercihizm ediyorum.
Ufuktaizm yeniizm birizm projeizm görünüyorizm muizm peki?izm Meselaizm birizm sinemaizm filmiizm yaizm daizm tiyatroizm oyunu?
-izm Hayır,izm onaylanan,izm kesinleşenizm herhangiizm birizm yeniizm projeizm yokizm şuizm anda…

KICKBOX’Aizm BAŞLAYACAĞIM
Sporlaizm ilgiliizm misin?
-izm 11izm seneizm profesyonelizm olarakizm sporizm yaptım.izm Ancakizm 1,5izm senedirizm vakitizm bulamadığımdanizm yapamıyorum.izm Zamanizm yaratabildiğimizm ilkizm fırsattaizm daizm kickbox’aizm başlamakizm istiyorum.

AİLEMDENizm TAMizm DESTEKizm ALDIM
Oyuncuizm olmakizm istemeniizm ailenizm nasılizm karşıladı?
-izm Küçükizm yaşlardanizm beriizm hayallerimiizm süsleyenizm birizm şeydiizm oyunculuk.izm Babamizm operaizm sanatçısıizm olduğundanizm sanatlaizm içizm içeizm büyüdüm.izm Ailemeizm üniversitedeizm oyunculukizm bölümündeizm okumak,izm oyuncuizm olmakizm istediğimiizm söylediğimde,izm banaizm koşulsuzizm destekizm olacaklarınıizm söylediler.izm Yaptığımizm işlerleizm gururizm duymaları,izm beniizm gerçektenizm çokizm mutluizm ediyor.

Reklamlar

evde 5Bin ton Altın Var Sohbetizm

Nisan 29, 2011

Maliyeizm Bakanıizm Mehmetizm Şimşek,izm “Türkiye’deizm yastıkizm altındaizm 5izm binizm tonlukizm altınizm olduğuizm tahminleriizm var.izm Aslındaizm bunuizm daizm ekonomiyeizm kazandırmakizm lazım.izm Altınizm Borsası’nınizm kurulmasınınizm amacıizm daizm bu”izm dedi.izm Gaziantepizm Kuyumcularizm Odasıizm veizm Startizm Fuarcılıkizm işbirliğiyleizm düzenlenenizm ”7.izm Ortadoğuizm Altınizm veizm Mücevherizm Fuarı”,izm Ortadoğuizm Fuarizm Merkezi’nde,izm Maliyeizm Bakanıizm Mehmetizm Şimşek,izm Devletizm Bakanıizm Farukizm Nafizizm Özak,izm AKizm Partiizm Genelizm Başkanizm Yardımcısıizm Hüseyinizm Çelik’inizm deizm katıldığıizm törenleizm açıldı.

Türkizm altınizm veizm mücevherizm sektörününizm dünyadaizm önemliizm birizm konumdaizm olduğunuizm vurgulayanizm Şimşek,izm ”Ucuzizm işçiliktenizm çokizm tasarımı,izm markayıizm önizm planaizm çıkartıpizm belkiizm bugünizm büyüklükizm itibariyleizm toplamdaizm 10izm milyarizm dolarizm civarındaizm tahminizm edilenizm buizm sektörüizm bizimizm katlamamızizm gerekiyor”izm diyeizm konuştu.izm Altınizm veizm mücevherdeizm Türkiye’ninizm dünyanınizm öndeizm gelenizm piyasalarındanizm biriizm olduğunuizm belirtenizm veizm sektörünizm önemineizm değinenizm Şimşek,izm Avrupa’nınizm enizm büyükizm veizm dünyanınizm daizm dördüncüizm büyükizm altınizm piyasasınınizm Türkiyeizm olduğunuizm vurguladı.izm Türkiye’ninizm dünyadaizm İtalya’danizm sonraizm mücevherizm ihracatındaizm ikinciizm sıradaizm yerizm aldığınıizm ifadeizm edenizm Şimşek,izm Çinizm veizm Hindistan’danizm sonraizm üçüncüizm enizm büyükizm üreticiizm konumundaizm bulunulduğununizm altınıizm çizerek,izm şunlarıizm söyledi:izm ”Buizm sektörizm 250izm binizm vatandaşımızaizm iş,izm aşizm imkanıizm sağlıyor.izm Buizm sektördeizm hemizm önemliizm birizm istihdamımızizm varizm hemizm dünyadaizm çokizm önemliizm birizm konumumuzizm var.izm Amaizm bunuizm geliştirmemizizm lazım,izm geçmişteizm ucuzizm işçilikizm üzerineizm kurgulanmış.izm Altınınizm işlenmesindeizm emekizm yüzdeizm 75’ineizm denkizm geliyor.izm Eskidenizm bizizm ucuzizm işçilikizm üzerineizm rekabetteizm kendimiziizm konumlandırmışızizm amaizm Türkiyeizm çokizm hızlıizm şekildeizm tasarımizm boyutuyla,izm pazarlamaizm boyutuylaizm buizm sektörüizm dahaizm ileriyeizm götürecekizm altyapıyıizm kuruyor.”

YASTIKizm ALTINDAKİizm ALTINLARIizm EKONOMİYEizm KAZANDIRMA
Bakanizm Şimşek,izm Türkiye’deizm tasarrufizm aracıizm olarakizm altınaizm ilgininizm yoğunizm olduğunaizm işaretizm ederek,izm şunlarıizm kaydetti:izm ”Neredeyseizm Türkiyeizm içinizm konuşuyorum,izm yastıkizm altındaizm 5izm binizm tonlukizm altınizm olduğuizm tahminleriizm var.izm Aslındaizm bunuizm daizm ekonomiyeizm kazandırmakizm lazım.izm Altınizm Borsası’nınizm kurulmasınınizm amacıizm daizm bu.izm Amaizm inşallahizm önümüzdekiizm dönemlerdeizm yeniizm enstrümanlarlaizm buizm yastıkizm altındakileriizm deizm ekonomiyeizm kazandırmaizm imkanımızizm olur.”izm Türkiye’ninizm 2001izm yılındaizm topladığıizm bütünizm vergilerdeizm devletinizm iç-dışizm borçizm faiziniizm ödeyemediğiniizm hatırlatanizm Şimşek,izm bugünizm Türkiye’ninizm iç-dışizm borçizm faizininizm toplamıizm vergiizm gelirlerininizm yüzdeizm 20’sineizm kadarizm düştüğünüizm söyledi.